Регионален грант на VIVACOM 2016

Стартира подаването на проекти по програма Регионален грант на VIVACOM 2016. Стойността на всеки проект може да бъде до 5 000 лева. За второто издание на Програма VIVACOM  е отделила 60 000 лв.

Стойността на всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения нито на броя проекти, които една организация подава, нито на това дали е финансирана в предходна година.

Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При  оценка на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови критерии:

  • Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или  решаването на проблем за конкретна общност от хора;
  • Въвличане на местната общност;
  • Новаторство.

Програмата не подкрепя:

  • Проекти, свързани с религиозна или политическа дейност;
  • Медицинско лечение или процедури;
  • Проекти, които са изцяло за закупуване на оборудване или ремонт на материална база;
  • Хуманитарни помощи  или благотворителни дарения;
  • Покриване на лихви по заеми;
  • Дейности, насърчаващи към насилие и омраза
checked Кой може да кандидатства?

В конкурса за финансиране могат да кандидатстват читалища, училища и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към Министерството на правосъдието.

clock-1Крайният срок за подаване на формуляри за кандидатстване с проекти е 20 декември 2016 г. Следете www.vivacomfund.bg и www.ngobg.info за промени в сроковете за кандидатстване. Подкрепените от Програмата идеи ще бъдат обявени през март на следващата година.

download-1 Документи и подаване

Изпратете вашите идеи като попълните електронния формуляр за кандидатстване. Към него следва да приложите и сканирано копие на актуално състояние на организацията, издадено не по-късно от 3 месеца преди срока за кандидатстване (това изискване не важи за училищата-кандидати).

За да направите вашето представяне още по-добро, към формуляра може да приложите снимки, или други промо материали, които са важни за вас и смятате, че чрез тях ще представите идеята си още по-успешно.

 

Запознайте подробно с Общите условия и правила на Програмата тук.

Приложение 1 – Какво включва формуляра за кандидатстване
Приложение 2 – форма за отчет

cursor-1 За повече информация натиснете тук. Регионален грант на VIVACOM („Програмата“) се организира и провежда от VIVACOM със съдействието на Български център за нестопанско право (www.bcnl.org) и Информационния портал на неправителствените организации в България (www.ngobg.info).

email За въпроси свързани с кандидатстване по програма VIVACOM Регионален грант през 2016, пишете на електронна поща regional.grant@vivacom.bg.