Семинар „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“

Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика (ИИП) организира студентски семинар на тема „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“.

placeholder-1 Велико Търново

calendar 18 – 20 ноември 2016 г.

Семинарът има за цел да посрещне нарастващата нужда от неформално обучение на студентите, обучаващи се в университетите извън София, както и да развие техните качества и умения, необходими за успешното реализиране на предприемаческите им идеи.

По време на тридневното обучение избраните участници ще имат възможността да дискутират въпроси като:

  • Защо е важно предприемачеството?
  • Каква е ролята на националните и европейските институции за насърчаване на предприемаческата дейност?
  • Какви умения са необходими за стартиране и развитие на бизнес?
  • Какви са инструментите за финансиране на предприемаческата идея?
  • Кои са отделните елементи на предприемаческата екосистема и как най-ефективно могат да си взаимодействат те?

coin Участието в семинара е безплатно – организаторите покриват разходите за настаняване, изхранване и обучителни материали. Избраните участници следва единствено да организират и покрият разходите си за транспорт до и от Велико Търново.

email-1 За да вземете участие в семинара е необходимо да попълните формуляра за кандидатстване.

clock-1 Срок за кандидатстване: 8 ноември 2016 г.