Стипендиантска програма на УниКредит Булбанк

Стипендиантската програма на УниКредит Булбанк е създадена в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на икономиката.

Конкурс за стипендии от УниКредит Булбанк

За кого е предназначена

Програмата цели да подпомогне финансово и безвъзмездно студенти от III и IV курс в икономически специалности чрез:

Стипендия за постижения – насочена към най-успешните и мотивирани в следването си студенти.

Социална стипендия – насочена към студенти в неравностойно положение.

Обхват

Стипендиантите ще бъдат определени след участие в конкурс, който ще се проведе през ноември 2016 година.

Одобрените според заложените критерии ще получават стипендия в размер на 150 лв. месечно за период от девет месеца на настоящата академична година (2016/2017). Стипендиите ще се изплащат по банков път на два транша – за зимен и летен семестър.

Освен финансова подкрепа, програмата предвижда и възможност за участие в различни събития на УниКредит Булбанк, чрез които студентите ще имат възможност да се потопят в корпоративната култура на компанията.

Критерии и срокове за участие в конкурса

Стипендия за постижения
Социална стипендия
Декларация за социална стипендия

clock-1 Краен срок за подаване на документи: 20 ноември 2016 г.

notification-1 Имената на одобрените кандидати ще бъдат обявени  в началото на месец декември 2016 г. в секция Кариери на www.unicreditbulbank.bg.

email За допълнителна информация по програмата може да се свържете с нас на E-mail: Scholarship@UniCreditGroup.BG

Пълна информация за тази възможност може да намерите страницата на Уникредит Булбанк.