Стипендия за курс CopyrightX

Специализиран курс по американско авторско право CopyrightX: ILAC 2017, под егидата на престижния американски университет Харвард започва на 25-ти януари 2017 г. Курсът ще запознае участниците с правната уредба на авторското право в САЩ, като ще има множество препратки към европейското и в частност българското законодателство.

За първи път в България ще се проведе подобно обучение, изцяло на английски език и по уникална методика, разработена от проф. Уилям Фишър III-ти от Харвард. Курсът е главно фокусиран върху американската правна уредба на авторското право, но благодарение на редица изтъкнати гост–лектори от Европа , както и практици в областта на авторското право от България, непрестанно ще се правят паралели с европейската , съответно, българската правна уредба.

 

placeholder-1 Място на провеждане: Бизнес център CapitalFort, София, бул. „Цариградско шосе“ 90 (на изхода на спирка „Цариградско шосе“, Метро линия 1).

calendar Курсът започва на 25.01.2017 г. и ще се провежда всяка сряда от 18.00 ч. до 20.00 ч. в продължение на три месеца.

Брой курсисти: 30

 Методиката на курса предполага отделяне на време за самоподготовка и предварително запознаване с материали в различен формат, като седмичните срещи ще имат за цел групово обсъждане на темите и разясняване на възникнали въпроси.

Курсът ще се провежда изцяло на английски език.

 Стипендии:

Отпускат се следните стипендии за CopyrightX:

cursor-1 За допълнителна информация за стипендиите на ILAC, моля свържете се с екипа на ILAC на тел. +359 898712668 или електронна поща office@ilac.eu


 cursor За допълнителна информация за стипендиите на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, посетете http://advocenter-bg.com

Условия за кандидатстване за 2те частични стипендии за адвокати, осигурени от Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”: отлично владеене на английски език, практика с юридически английски език, минимум 5 г. юридически стаж, от които поне 3 г. като адвокат, както и да има интерес в областта на правото на интелектуалната собственост. Двамата стипендианти се задължават да изнесат без хонорар 3 лекции по темата на курса, организирани от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Конкурсът за избор на стипендиантите ще се състои в изпит по английски език и събеседване по право на интелектуалната собственост.

email-1 За да кандидатствате изпратете CV на английски език (Europass), личен номер на адвокат и кратка мотивировка на e-mail: coa@abv.bg

clock-1 Срок за кандидатстване: 2 декември 2016 г.