Стипендиантска програма на Google за жени Techmakers Scholars Program 2017-2018

Google обявява стипендиантска програма за жени Techmakers Scholars Program 2017-2018.

Няколко студентки, обучаващи се в степен бакалавър, магистър и докторантура, ще бъдат избрани да получат стипендии според техния академичен успех и демонстирани лидерски умения. Всички стипендиантки ще бъдат поканени да присъстват Годишното събрание на Women Techmakers Scholars през лятото на 2017, за да се запознаят с останалите от програмата и да участват в множество уъркшопове.

coin Всяка стипендиантка ще получи еднократно 7 000 евро за учебната 2017-2018 година.

checked Изисквания към кандидатките:

  • да се определят като жени
  • към момента да бъдат записани в акредитиран университет за академичната 2016-2017 година
  • да бъдат включени в обучение или приети като редовни студенти в бакалавърска, магистърска или докторска програма в университет в Европа
  • да изучават компютърни науки, компютърно инженерство или тясно свързана техническа област
  • да имат висок академичен успех
  • да служат като пример за лидерство и да имат изразена страст в увеличаването на участието на жените в сферата на компютърните науки

cursor-1 За да кандидатствате, ще е нужно да подготвите предварително следните документи:

  • Обща информация;
  • Актуална автобиграфия;
  • Академична справка от текущи и предишни учебни институции (ако сте получили друга степен на обучение);
  • Референция от преподавател, обучител, съветник или супервайзор.

За да кандидатствате, натиснете тук.

clock-1 Краен срок за кандидатстване: 1 декември 2016 г.

info Подробна информация за тази възможност може да намерите официалната страница на Techmakers Scholars Program