Участвайте в социологическо изследване свързано с тенденциите в развитието на младежката работа

Попълването на въпросника ще ви отнеме 10-15 минути.

Екип от Кипърски, Румънски и Български експерти работи върху проект свързан с имплементиране на подходите на Еkо-центричното развитие, Позитивната психология и позитивното образование в младежката работа. Попълването на анкетата е свързана с този проект.

Ще сме ви благодарни ,ако е възможно да разпространите линка към въпросника към своите контактни мрежи от младежки работници и организации в България.