Безплатни магистърски програми на английски език във Финландия

Тринайстият по значимост университет във Финландия, University of Lapland, предлага безплатно обучение в три магистърски степени за студенти от Европейския съюз: арктическо изкуство и дизайн; медийно образование; и туризъм, култура и международен мениджмънт.

 Срок на кандидатстване: 1 декември 2016 – 31 януари 2017г., до 15:00ч. (GMT +2)

 Период на обучение: 2 години, започвайки от 1 септември 2017г.

  1. The Arctic Art and Design master’s programme focuses on the intersection of art and design, using the strengths of both disciplines. The degree is characterized by a human-centred approach to problem solving. Applying students can choose between two specialised areas of study: Applied Visual Art or Service Design.
  2. The Media Education master’s programme aims at developing profound media competences, literacy and multiliteracies through three themes that complement one another: 1) Media in teaching and learning, 2) Media in society, and 3) Media and psychosocial well-being.
  3. Master’s degree programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM) has been created to respond to the needs of cultural and tourism industries. The two-year master’s degree programme will provide the opportunities for graduates to gain knowledge and education in international business and international management as well as cultural experience and heritage, tourism being seen as a modern link between them.

Промяната в закона за висшето образование във Финландия предвижда налагането на университетска такса за всички висши учебни заведения от есента на 2017г. Таксите варират от 7 000 до 15 000 евро, но не важат за граждани от Европейския съюз, граждани от Европейската икономическа зона, граждани на Финландия и Швейцария.

За разлика от други университети във Финландия, University of Lapland не изисква предварителен входен тест. Необходимо е да владеете английски език на високо ниво и да сте завършили бакалавър в същата или сходна до тази на магистърската програма сфера.

 Пълна информация за магистърските програми на можете да намерите тук.