Безплатно онлайн обучение „WIFI Академия за фасилити мениджмънт“

„WIFI Академия за ФМ“ е комплексна програма, включваща ключови теми от фасилити мениджмънта в 9 модула и е отворена за всички желаещи да се сертифицират и да получат професионално обучение или ценна среща с колеги и експерти.

Платформата е разработена с финансовата подкрепа на Програма Еразъм+ на ЕС и е достъпна на английски, немски, унгарски, сръбски и български език. Тя е насочена както към специалисти, така и към студенти и младежи, които желаят  да навлязат професионално в сферата на ФМ.

Обучението се провежда в 9 отделни времево, но свързани помежду си модула, като всеки модул е с продължителност от 3 седмици (само 9-тия модул е с времетраене от 2 седмици), със средно седмично натоварване 2 – 6 часа. Всеки, който желае да участва в обучението може да избере един от следните варианта:

  • Самообучение – можете да преглеждате всички материали от даден модул/всички модули, без да правите упражнения и тестове. При тази форма на обучение не получавате удостоверение за преминато обучение.
  • Обучение в отделен модул – можете да запишете само един отделен модул по Ваш избор, да участвате във виртуалните консултации и дискусионния форум, да правите упражненията за проверка и след успешно издържан тест, да получите удостоверение за преминато обучение в съответния модул.
  • Сертифициращо обучение в цялата програма – можете да следвате предварително регламентирания график и последователност на отделните модули, като поетапно завършвате обучението си в тях. След успешно приключване на осми модул, ще бъдете допуснати до девети модул, където ще можете да се явите на финален тест и ще трябва да разработите проектна работа, която ще бъде оценена от изпитно жури. Всеки успешно положил теста и разработил положително оценена проектна работа, ще получи сертификат за преминато обучение в Академията.
  • Обучение във всички модули спрямо индивидуален план – можете да не следвате регламентирания график и последователност на отделните модули, а да се записвате само в тези от тях, към които проявявате интерес. Ако в даден момент Вие успешно преминете всички модули от едно до осем, ще бъдете допуснати до девети модул, където ще можете да се явите на финален тест и ще трябва да разработите проектна работа, която ще бъде оценена от изпитно жури.

Модул 1 – Основи на фасилити мениджмънта. Стандарти за фасилити мениджмънт вече е започнал на 28 ноември 2016г. и ще продължи до 18 декември 2016г. Модул 2 – Мениджърски умения на фасилити мениджъра ще започне на 9 януари 2017г.

При регистрация на www.wifi-fma.com може да видите подробна информация за темата на всеки отделен модул, както и неговата продължителност.

 Повече информация за обучението ще откриете тук, както и на wifi-fma.com.