Две отворени стажантски позиции в UniCredit Bulbank

UniCredit Bulbank търси 2-ма стажанти: един в екип „Регистратура и архив“ и един в екип „Управление на запори“.

Стажант в екип „Регистратура и архив“

Основни задължения:

 • да извършва проверка по опис на входяща кореспонденция;
 • да изготвя описи от документи за вътрешни и външни цели;
 • да прави справки в сайтовете на фирмите за пощенски и куриерски услуги.

Изискванията за стажантската позиция са:

 • да сте студент в една от следните области: архивистика и документалистика, бизнес администрация, публична администрация;
 • да притежавате добра компютърна грамотност, MS Office – Word, Excel;
 • да сте динамични и инициативни;
 • да имате много добри организационни умения и внимание към детайла;
 • да умеете да работите в екип.

 Кандидатствай за тази стажантска програма тук.

Стажант в екип „Управление на запори“

Основни задължения:

 • проследяване на опашка „Входящи документи“ в Регистър запори;
 • разпечатване на Съобщенията за вдигане и свързването им към съответната преписка след извършена справка в Регистър запори;
 • класиране/изваждане на преписки в/от архив;
 • сканиране на документи, работа с Е-мейл.

Изискванията за стажантската позиция са:

 • завършили или в процес на завършване на висше Икономически образование
 • желаят да съчетаят теоретичното си обучението с реалните предизвикателства, които поднася работата
 • владеят английски език на отлично ниво;
 • с отлична компютърна грамотност – MS Office – Word, Excel, PowerPoint;
 • динамична, инициативна и организирана личност;
 • с много добри организационни умения

 Кандидатствай за тази стажантска програма тук.

Оригиналните обяви за тези възможности са публикувани тук и тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на кандидати.