ЕДС в Брюксел – помагай чрез формите на цирковото изкуство

placeholder-1 Място: Брюксел, Белгия

calendar Период: 1 година, август 2017 г. – октомври 2018 г.

Посрещаща организация: Ecole de Cirque de Bruxelles

Основната цел на l’Ecole de Cirque de Bruxelles е да позволи на всеки да напредва, създава и засилва своята самостоятелност чрез формите на цирковото изкуство без значение възрастта, степента на умения или социално положение. В l’Ecole de Cirque de Bruxelles има изграден собствен начин на преподаване, който се базира на 6 основни ценности: креативност, учение, удоволствие, ангажираност, личностно развитие и уважение.

Основните полета на дейност на училището са следните: академия за цирково изкуство (седмични класове), професионални обучения, социални проекти (с хора с увреждания и деца с по-малко възможности), трупи, международни дейности. Доброволците, които работят с нас в l’Ecole de Cirque de Bruxelles, са най-често включени в 3 сектора на работа: администрация, комуникация и логистика.

Профил на доброволеца: 

Нашата работа в l’Ecole de Cirque de Bruxelles е разделена в няколко сектора. Четири от тях са спациално избрани с цел да могат да бъдат включени доброволци в работата: администрация, комуникация, ллогистика и педагогика. Поради тази причина търсим доброволци, които да имат опит поне в една от тези области. За да интегрираме нашия екип е важно доброволците да са широко скроени, да споделят нашите ценности, да имат желание да работят в екип, да имат интерес към нашите циркови проекти, да могат да се адаптират и да знаят на основно ниво френски език.

email-1 За да кандидатствате, изпратете  своето CV и мотивационно писмо (по възможност на френски) на evs@ecbru.be.

clock-1 Краен срок за кандидатстване: 15 януари 2017 г.

cursor Пълният текст на обявата може да намерите тук.