ЕДС в Спасителен център за диви животни в Белгия

Доброволците ще се учат как да работят с диви животни изпаднали беда, най-често заради дейността на човека.

placeholder-1 Място: Оостенде, Белгия

calendar Имате възможност да избирате между различни възможности:
Дългосрочна ЕДС:
-10 седмици от 1 юни 2017 г.
– 1 година от 7 юли 2017 г.
– 1 година от 6 декември 2017 г.

Краткосрочна ЕДС:
– 2 месеца през юни – юли или август-септември 2017 г.
– или 4 месеца от 1 юни до 30 септември 2017 г.

Посрещаща организация: Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren vzw

Основната цел на организацията е рехабилитирането на диви животни, за да могат да бъдат освободени обратно в природата. По този начин се цели и образоване на обществото. За много хора, птиците, които те откриват, са първия им контакт с природата и е важно този контакт да бъде направен по-интересен. Центърът организира дейности свързани с природата и опазването на птиците с местното население. Провеждат се научни проучвания за различни институции с цел

Настаняване, храна и транспорт.

 

Настаняване – изцяло покрито и организирано.
Храна: ще получавате по 345 евро на месец за храна и джобни.
Транспорт: ще може да използвате колело, придвижването с друг транспорт ще бъде за ваша сметка.

Обучение по време на проекта:

Доброволецът ще научи всичко свързано със спасяването на птици и диви животни и останалите дейности, които са свързани с работата в спасителния център.

Профил на доброволеца: 

 

Да бъде мотивиран да се включи в дейностите по проекта, за предпочитане с предишен опит и интерес в областта като например подходящо образование или план да учи в тази сфера. Добре е да имате добри познания по английски език.

email-1 За да кандидатствате, изпратете  своето CV и мотивационно писмо на voc.oostende@vogelbescherming.be възможно най-скоро.

clock-1 Краен срок за кандидатстване: 31 декември 2016 г.

cursor Пълният текст на обявата може да намерите тук.