Формулярът за кандидатстване за иновативни училища – отворен за регистрация

Министерство на образованието и науката изготви формуляр и подробни насоки за кандидатстване за иновативни училища.

 Краен срок за подаване на документи: 31 януари 2017г.

Формилярът за кандидатстване за иновативни училища е отворен за всички училища в България, които имат амбициите да побрят важни фактори като качеството на образование, организацията, методите на препдаване и др.

Всеки формуляр се подава онлайн и в него трябва да се опише подробно иновацията, която директорът на определено училище иска да въведе в училището си.

За иновативни училища могат да кандидатстват всички общински, държавни и частни училища без специализираните.

Всеки проект трябва да бъде предварително приет на педагогически съвет и одобрен от родителите на учениците, които ще засяга иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от най-малко двама членове на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България, така че учениците да подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Крайните резултати от кандидатстването за иновативни училища ще бъдат обявени до 31 май 2017г. когато министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година.

 Подробна информация за проектът, условията и начина на кандидатстване можете да намерите в прикачените файлове на тази страница.

 Формулярът за кандидатстване можете да намерите като прикачен файл тук.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на кандидати.