Информационен ден за младежи в Карнобат с Прея

На 14 декември 2016 г. в гр. Карнобат  ще се проведе  Информационен ден за младежи с певицата Прея.

placeholder-1 гр. Карнобат, точното място ще бъде уточнено допълнително

calendar 14 декември 2016 г.

Във връзка със  стартирането на  изпълнението на Проект  „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“, изпълняван от МТСП, на 14 декември 2016 г. в гр. Карнобат  ще се проведе  Информационен ден за младежи.

В  информационния ден е предвидено да участва известна личност, която ще направи кратка програма. Това ще бъде певицата Прея.
Събитието ще продължи около два часа, като ще има и информационни щандове, на които ще бъдат представени училища, местни работодатели, оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, мрежата EURES и др. Точният час на информационния ден и мястото ще бъдат определени допълнително.
През 2017 година такива информационни дни ще се проведат, както следва:
  1. Януари 2017 г. – Шумен;
  2. Февруари 2017 г. – Смолян;
  3. Март 2017 г. – Монтана;
  4. Април 2017 г. – Русе;
  5. Май 2017 г. – Хасково.
email-1 Желаещите да се включат, могат да заявят на  електронните адреси:  tsoneva@mlsp.government.bg и Tsolova@mlsp.government.bg
clock-1  Краен срок: до 02.12.2016 г.
phone Допълнителна информация може да получите на телефон 02 81 19 428 – Деница Тенчева.