Конкурс „Аз, доброволецът: моята доброволческа история“

Участвай в конкурс под надслов „Аз, доброволецът: моята доброволческа история” с фотография, видео или публицистична разработка

Разкажи как ти допринасяш към общата идея на европейските ценности за развитие, градиш бъдещето на общото европейско семейство и променяш света около себе си чрез доброволчество.

Своята история може да разкажеш чрез:

 • авторска снимка или колаж от авторски снимки;
 • кратко авторско видео;
 • публицистична разработката — есе или статия (на български език)

Организатор: Европейски информационен център, гр. Велико Търново с финансовата подкрепа на Европейския съюз, в партньорство с Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград.

Правила за участие

Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България на възраст между 16 и 29 години.

Изисквания

Категория „Авторска снимка или колаж от авторски снимки“

 • Снимката трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлична. Фотографии с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание ще бъдат премахвани от галерията на Конкурса.
 • Фотографиите трябва да са направени от участника.
 • Фотографиите трябва да не са използвани в предишни конкурси и да не са печелили други награди.
 • Фотографиите не трябва да са подлагани на груби манипулации със софтуер за обработка на изображения, като допустимите корекции са crop, levels, color balance, sharpen и unsharp mask.

Категория „Кратко авторско видео“

 • Видеото трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлично. Видеа с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание няма да бъдат включени в галерията на Конкурса.
 • Видеото трябва да е направено от участника и да е с продължителност не по-голяма от 3 минути.
 • Видеата трябва да не са използвани в предишни конкурси и да не са печелили други награди.

Публицистична разработката — есе или статия (на български език)

 • Разработката трябва да отговаря на темата на конкурса и да бъде благоприлична. Текстове с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание няма да бъдат включени в Конкурса.
 • Текстът трябва да е изготвен от участника и да е с обем не по-голям от 500 думи. Те трябва да бъдат в . doc формат
 • Текстовете трябва да не са използвани в предишни конкурси и да не са печелили други награди.

Участващите материали не трябва нарушават никакви права за интелектуална собственост, публични права, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да публикуват на сайта или в приложението клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими. Описанието на видеото и фотографиите трябва да е на кирилица. Редактор от Европейски информационен център има право да коригира текстове, ако те не са съобразени с официално приетите граматически и пунктуационни правила.

Преди да участвате в конкурса, моля, запознайте се с пълните условия за участие в конкурса тук.

Награди:

Първо, второ и трето място в трите категории на конкурса – публикуване на материалите в специален електронен сборник и включването им в предстоящи изложби, реализирани от ЕИЦ Европа Директно, В.Търново.

както и допълнителни материални награди за първо, второ и трето място в трите категории на конкурса

1-во място – 1 брой – Еко-чанта и сувенири на ЕИЦ Европа Директно, В.Търново

2-ро място – 1 брой- Еко-чанта и ключодържател

3-то място – 1 брой- Еко-чанта

 За да участвате в конкурса:

 • Всеки, отговарящ на условията може да изпрати максимум 1 авторска снимка или колаж на тема „Аз, доброволецът: моята доброволческа история“. Снимките трябва да бъдат в JPEG / JPG формат без ограничение за големината и качеството им.
 • Всеки, отговарящ на условията може да изпрати максимум 1 кратко авторско видео на тема „Аз, доброволецът: моята доброволческа история”
 • Всеки, отговарящ на условията може да изпрати максимум 1 авторски текст на тема „Аз, доброволецът: моята доброволческа история”

Материалите изпращайте на office@europeinfocentre.bg с информация за:

 • трите имена на участника,
 • възраст,
 • населено място,
 • училище или организация /ако е приложимо/,
 • телефон и е-mail за връзка.

 

 Краен срок за участие: 15 януари 2017 г. Печелившите участници ще бъдат обявени до 20 януари 2017 г. тук.

 

Източник: Европейски информационен център, гр. Велико Търново

YOUTHub не носи отговорност за начина на провеждане на конкурса. Възможно е обявата да е съкратена/редактирана с цел по-ясно представяне на информацията.