Конкурси за разработване на проекти по програма КОСТ

Програмата КОСТ обявява регулярни годишни конкурси за разработване на проекти във всички научни и технологични области. Проектите, наричани КОСТ – акции, се изпълняват от мащабни научни мрежи.

КОСТ е Европейски мрежов инструмент, който позволява на изследователи, инженери и учени от държавите, които са членове на КОСТ, да развиват съвместно своите идеи и инициативи в различни области.

Участието в тези инициативи дава възможност не само за добиване на нови знания и експертиза, но и за създаване на нови и/или устойчиви партньорства.

clock Краен срок за подаване на конкурсни предложения: 7 декември 2016 г., 12:00 ч.

Насърчават се мултидисциплинарните и интердисциплинарните предложения.

Как да подадете своите предложения?
Вие имате възможност да подадете инициирано от Вас предложение за нова COST акция чрез онлайн инструмента e-COST, или да потърсите възможност за присъединяване на вече изградени екипи, подготвящи предложения. При втората възможност, предложението за проект ще бъде подадено от водещия изследователски екип, подготвящ предложението.

Решение относно селектирането и последващо финансиране на предложенията, представени до 7 декември 2016 г., може да се очаква през месец юни 2017 г.

info Пълна информация за тази възможност можете да намерите тук.