Младежки работници в сдружение „Институт Перспективи“

Търсят се 4 младежи на възраст 18-29 години с опит в младежката работа и неформалното образование.

Във връзка с изпълнението на проект „НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ В СВИЩОВ“ по Националната програма за младежта (2016-2020), „Институт Перспективи“ търси да назначи 4 младежки работници за организиране, реализиране и отчитане на: „Работни срещи: Ние желаем да…?“.

Задължения на участниците:
Да проведат 5 работни срещи с ученици и студенти на територията на община Свищов включително и селата, които се обучават в общинските и държавни училища и университет.

calendar Период на провеждане: 12-23 декември 2016 г.

Продължителността на всяка работна среща ще бъде три астрономически часа. Ще се провеждат в часовият интервал 15:00 – 20:00 в зависимост от договорките с партньорите. С всеки младежки работник ще бъде подписан граждански договор.

Изисквания към участниците:

  • Да са на възраст 18-29 г;
  • Да са участвали или организирали събитияинициативи и проекти боравещи с неформалните техники на образование  на меснонационално или международно ниво;
  • Да са запознати с принципите на младежката работа и неформалното образование;
  • Да имат желание да се занимават с развитието на младежкият потенциал на младите хора от малките населени места и след изпълнението на текущите работни срещи

clock Краен срок за кандидатстване: 8 декември 2016г.

email За да кандидатствате изпратете необходимите документи на Chairman@institute-perspectives.com

Всяка кандидатура трябва да съдържа:

  • Трите имена на кандидата;
  • Години;
  • CV;
  • Копия от сертификати, Youthpass и др. документи доказващи опит в младежката работа и неформалното образование;
  • Мотивационно писмо до 15 изречения;

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.