Обучение „Practice in Reality – PM Laboratory“ във Вийзбаден, Германия, 08-16.01.2017

Дружество Знание търси участник за обучение на тема управление на проекти.

placeholder-1 Място: Wiesbaden, Германия

calendar Период на провеждане: 08 януари– 16 януари 2017 г.

Изпращаща организация: Дружество Знание

Проектът „Practice in Reality – PM Laboratory“ цели овластяването на участниците (хора, които активно работят с младежи: младежки работници, фасилитатори, координатори, доброволци, групови лидери и др.) с необходимите умения за управление на национални и международни проекти и осигуряване на тяхното качество.
Това ще бъде постигнато чрез последователното прилагане на следните цели на проекта:
– обучение на участниците за ключовите моменти, свързани с подготовката и управлението на национални и международни младежки проекти;
– запознаване с доказани и иновативни методи/инструменти/идеи/стратегии за ефективно управление на проекти;
– обмяна на опит и полезни методи, допринасящи за реализирането на качествени младежки проекти;
– насърчаване на сътрудничеството на европейско ниво в младежката сфера и развитието на устойчиви партньорства между страни от и извън ЕС.

download-1 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

clock-1 Срок за кандидатстване: 14 декември 2016 г. 

cursor Оригиналната публикация може да намерите тук.