Среща „Структурният диалог – инструмент за качествени младежки политики“, Бургас, 5.12.2016

„Структурният диалог – инструмент за качествени младежки политики” е темата, която обединява млади хора на възраст от 14 до 29 години. На 5 декември (понеделник), от 18.30 часа, вратите са отворени за всички младежи с идеи в община Бургас. Те, заедно с представители на общинска администрация и на общински съвет, ще обсъдят важните теми, които ангажират младежката аудитория.

placeholder-1 гр. Бургас, в Централен офис на НС „Младежки глас“, намиращ се на ул. Фердинандова“ 2-А, ет. 2, зала № 6.

calendar 5 декември 2016, от 18:30 часа.

Организатори на срещата са Национален младежки форум и Национално Сдружение „Младежки глас

Модератор на събитието ще бъде Александра Мирчева – младежки делегат на България към ООН и член на УС на Национален младежки форум (НМФ).

Какво е структурен диалог?
Структурният диалог е инструмент, който гарантира, че становището на младите хора се взема под внимание при определянето на политиките, свързани с младежта на Европейския съюз. За да се постигне това, структурният диалог обединява младите хора, младежките организации и политиците в целия ЕС, за да обсъдят съвместно въпроси, засягащи младите хора, да се ангажират в политиката за младежта на национално и европейско ниво.

Кой?
Поканени са всички представители на младежки организации; заинтересовани страни и граждани на общината, които имат отношение към младежките проблеми.

За организаторите:
Национален младежки форум е най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща 40 неправителствени младежки организации. Мисията на Националния младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси, да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.