Стажантска позиция в Европейска банка за възстановяване и развитие

Търси се стажант в областта на банкирането, който да се занмава със структуритане и мониторинг на дългови и капиталови сделки.

 Продължителност на стажа: 12 месеца

 Място: София

Задължения на стажанта: 

Основните задължения на стажанта включват структуриране и изпълнение на поставени цели и задачи, портфолио мониторинг, създаване на стойност и отчитане, както и маркетинг стратегии за бизнес развитие.

Изисквания към кандидатите:

• bachelor’s degree. Master’s degree preferred or equivalent experience in the areas of expertise.
• professional qualification such as ACA, CFA, ACCA, or CIMA desirable.
• strong quantitative/numerical skills are critical with the ability to interpret financial information and to design and use financial models.
• credit analysis skills, with the ability to interpret accounts, understanding local and international accounting principles and practice of credit analysis.
• computer literacy, conversant with Microsoft Office and spread sheet packages including financial analysis and modelling modules.
• ability to work effectively as a team member and to deadlines and under time pressure.
• excellent written and oral communication skills in English and Bulgarian.
• some financial industry experience from an investment or commercial bank, private equity firm, asset management firm, or auditing/financial consulting firm operating to international standards.
• exposure to industry/country experience.

 Кандидатства се чрез сайта за обяви на jobs.bg

 Подробна информация ще откриете тук.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на кандидати.