Стипендии за журналисти във Виенския институт за социални науки

Стипендианстка програма „Милена Йесенска“, подкрепяща изследователски проекти на журналисти с общоевропейска насоченост, набира кандидати за периода юли 2017 – юни 2018г.

Общо 4 журналисти с професионален опит ще бъдат изпратени във Виенския институт за социални науки, за период от 3 месеца, със стипендия от 2 500 евро на месец за всеки участник, с включени офис и разноски около пътуванията по проекта до 1 900 евро.

Изисквания към кандидатите:

  • да са действащи журналисти
  • да имат опит в сферата на медиите (печатни, телевизионни или онлайн)
  • да имат изключителени професионални постижения
  • да са граждани на Европейския съюз или на Турция, Армения, Азербайджан, Грузия.

Заявления от тепърва развиващи се журналисти и студенти ще бъдат отхвърлени!

Поканата е насочена към журналисти в сферата на културата, но могат да кандидатстват и такива, които се занимават със социални проблеми от европейско естество, пряко свързани с една от основните изследователски програми на Института за социални науки във Виена.

 Краен срок за кандидатстване: 6 февруари 2017г.

 Кандидатства се онлайн, чрез попълване на този формуляр и прикачване на необходимите документи:

  • кратко предложение за проект на английски език (максимум 8000 знака), с описание на предвидения резултат (книга, статия/статии, филм, телевизионно или радио излъчване, и т.н.)
  • CV
  • списък с публикации

Всички необходими документи трябва да бъдат прикачени в PDF формат!

 Повече инфорамция за тази възможност ще откриете тук.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.