Търсят се младежи в неравностойно положение за обучение по английски език

Тръст за социална алтернатива набира младежи от групи в неравностойно положение за обучение по английски език

Програмата за обучение по английски език е двугодишен пилотен проект на фондация „Тръст за социална алтернатива“(ТСА), чиято мисия е да се изравнят образователните и кариерни възможности на хората в неравностойно положение в България, с цел да се повиши тяхната  икономическа независимост и жизнени перспективи. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на посолството САЩ в България и фондация „Америка за България“.

Целта на програмата е през платформата на езиковото обучение да се мотивират младежи в неравностойно положение да продължат своето образование в прогимназиален и гимназиален курс, така че техните шансове за наемане на работа да се увеличат. Обучението по английски език ще помогне на младежите от отдалечени и изолирани общности да натрупат и обогатят своите познания за света, демократичните ценности и култура, както и да формират гражданска активност посредством доброволчески и обществени дейности.

Езиковият курс ще стартира през м. февруари 2017 г. и ще продължи до края на м. декември 2018 г. отделно от осигуреното задължително образование в страната. 200 младежи между 13 и 20 години от цялата страна  ще бъдат разпределени в групи по езикови нива с хоариум от общо 360 учебни часа, като всяка група ще има учител и помощник-учител. За да се предоставят по-гъвкави възможности за достъп до знания и развиване на езикови умения по английски език на по-голям брой младежи от различни населени места, освен традиционната форма на обучение на място ТСА ще използва и онлайн пратформа, включваща виртуална класна стая за провеждане на часовете по английски език.

В допълнение към езиковата подготовка, съществена част от програмата са езиковите лагери и сесиите за личностно развитие и социална ангажираност, по време на които участниците ще изграждат и лидерски умения.

Специално се окуражават момичетата от групи в неравностойно положение да кандидатстват за обучението по английски език.

Какво включва обучението по английски език?

360 учебни часа полуинтензивно обучение по английски език за начинаещи и средно-напреднали (езикови нива А1, А2, В1 ) от февруари 2017 г. до  декември 2018 г. включително.
Учебни пособия, нужни за обучението по английски език според езиковото нивото.
Достъп до виртуална класна стая и ресурси за провеждане на езиковото обучение без значение от местонахождението на курсистите.
Групово обучение според езиковото ниво през комуникативния метод на обучение.
Летен и зимен езиков лагер и сесии за личностно развитие и социална ангажираност.
Обучението по английски език ще се провежда два пъти в седмицата по 2,5 учебни часа по време на учебната година. Точните часове ще се определят според училищните смени и езиковите нива на одобрените кандидати.

Кой може да кандидатства за обучението по английски език?

Младежи от цялата страна, които са от групи в неравностойно положение и са на възраст от 13 до 20 години могат да кандидатстват за обучението по английски език.

Изискванията към кандидатите:

Достъп до компютър и интернет.
Базови умения за работа с компютър и интернет.
Висока мотивация и готовност за две-годишно обучение по английски език.

 За да кандидатствате, изпратете попълнен формуляр, копие от оценки през настоящия учебен срок и удостоверение за постигнато ниво по английски език (ако има такова) на kvassileva@tsa-bulgaria.org.

 Краен срок за кандидатстване:  19 януари 2017 г

Подбор на кандидатите от комисия към ТСА ще се извърши до 26 януари 2017 г. След това ще бъдат разпределени кандидатите по групи.
Обучението стартира на 9 февруари 2017 г. (начало на втория учебен срок)

 Повече информация може да намерите тук.

Източник: Фондация „Тръст за социална алтернатива“