Възможност за безработни младежи в Стара Загора

Обществен дарителски фонд набира безработни младежи между 18 и 25 години, които да участват в програмата „Посока професия”.

Програмата предлага:

– Мотивация за промяна – лична и професионална на младежи между 18 и 25;
– Повишаване на квалификацията и свързване с потенциални работодатели;
– Доброволен труд и реализиране на малки проекти в общността;
– Създаване на приобщаващ кръг от подкрепящи лица и организации / институции, които помагат на младежите да преоткрият себе си.

Програмата ще използва вече съществуващи образователни програми; ще се работи с индивидуален подход към всеки млад човек, ще се предоставя консултиране и работа с ментор за изграждане на мотивация за развитие.

checked Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
– да са на възраст между 18 и 25 години;
– да са безработни;
– да не учат или да са във вечерна или самостоятелна форма на обучение;
– да са мотивирани да получат нови знания и умения
– да са мотивирани да търсят работа;

email-1 Всеки, който отговаря на условията, може да кандидатства в обучителната програма „Посока професия”, като изтегли и попълни приложената анкета. Анкети можете да получите и в офиса. Попълнената анкета се изпраща на е-поща: office@fund-sz.org или лично на адрес: Обществен дарителски фонд, Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” №14.

phone Телефон за връзка: 042/602-155.

clock-1 Краен срок за кандидатстване – 9 декември /петък/ 2016 г. Одобрените ще получат обаждане по телефона и покана за среща.

Програмата „Посока професия” е възникнала преди 25 години в САЩ където се реализира под името YouthBuild. Оттогава се е превърнала в международно движение за преодоляване на младежката безработица и намаляване на социалните разходи за младежи, които могат да бъдат интегрирани на пазара на труда. В България, програмата „Посока професия” се реализира пилотно в Стара Загора. Тя се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи” в партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”, с подкрепата на Тръста за социална алтернатива и YouthBuild International.

Източник: Обществен Дарителски фонд – Стара Загора