Академия За Земята отваря врати

Академията е предназначена за всички, които искат да научат повече за заобикалящите ни екологичните предизвикателства и възможностите за (противо)действие и алтернативи.

 Място на провеждане: Читалище.то, София, ул. “Лавеле” №11 / ул. “Лом” №1

 Продължителност: 6 седмици (от 9-ти февруари до 16-ти март), всеки четвъртък от 18:30 часа

– Интересувате се от екологичните предизвикателства, които ни заобикалят –разхищение на природни ресурси, замърсяване, гмо храни (и не само) и искате да заемете активна позиция?
– Искате да получите практически познания за алтернативите – енергийна ефективност, компостиране, хранителни кооперативи?
– Искате да допълните професионалния си живот с нови дейности, с които да подобрите средата, която ви заобикаля?
– Искате да бъдете част от общност на отговорни, активни хора, които са ваши съмишленици?

Ако всичко това ви е интересно, искате да научите повече и да се включвате в дейностите на екологично сдружение „За Земята“, запишете се в Академията.

В рамките на 6-те седмици, ще се проведе курс с теория и практика по темите:

  1. Ресурси – свръхпотребление, разхищение на природни ресурси и техните алтернативи – ресурсна ефективност, кръгова икономика;
  2. Енергия – въглищните централи, ядрена енергетика и техните алтернативи – енергийна ефективност, ВЕИ, енергийна независимост;
  3. Обществени средства – как се изразходват част от големите инвестиции от бюджета на ЕС и как да работим за данъчна справедливост;
  4. Храна и земеделие – генно-модифицирани храни, пестициди, изчезването на пчелите и съвсем логичната алтернатива – екологично земеделие, хранителни кооперативи, фермерски пазари;
  5. Нулеви отпадъци – пластмасово замърсяване, инсинератори, сметища и алтернативата –  разделно събиране, домашно компостиране, повторна употреба;
  6. Кампания и комуникации – Академията ще завърши с обучение по създаване и водене на кампании и комуникации, където участниците ще могат да приложат част от наученото на практика.

Курсът включва лекции, дискусии, екипни задачи, практически дейности с Ателие ТРИОН.

Какво получавате?
• Практически знания и умения по изброените теми;
• Поглед към „голямата картина“ на комплексните предизвикателства и възможностите за действие и алтернативи;
• Достъп до материали с повече подробности по темите от библиотеката на За Земята;
• Лична комуникация с експертите на За Земята;
• Запознанство с хора със сходни интереси;
• Пространство, в което да задавате въпросите си и да споделяте идеи.

След това?

Ще станете част от дългосрочна активистка група на За Земята, в която да използвате придобитите знания, включвайки се пряко в дейността на сдружението където ще можете да осъществявате идеите си. Ще имате възможност за бъдещо взаимодействие с международни мрежи и организации в сферата на опазването на околната среда.

Курсът няма такса за участие. Участниците, преминали през всички модули, ще получат и сертификат, с който ще могат да удостоверят участието си в курса.

 За да кандидатствате, попълнете формуляра за регистрация и  организаторите ще се свържат с вас.

 Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2017 г.

 Повече информация може да се открие във Фейсбук събитието.

Академия “За Земята” се осъществява в рамките на проекта „Училища за устойчиво развитие и активизъм“ на За Земята и Приятели на Земята Европа и има за цел да насърчи неформални методи за екологично образование. Поставяме особен акцент върху придобиването на практически умения и изграждане на информирана гражданска позиция по глобални теми, които засягат, както хората, така и природата.

 Източник: За Земята