България участва в нов международен проект проучващ филантропията в Европа

„Да празнуваме солидарността” е международен проект, създаден от неправителствени организации от 6 европейски държави, целящ да проучи и развие отношението към солидарността и филантропията в европейските общества, както и да стимулира дебат по темата.

България се включва в това начинание чрез младата организация „Мулти култи колектив”. Създадена през 2012, организацията цели интеграцията на всички, които пребивават в България, и гарантирането на тяхното приемане като истински членове на общността.

Партньори на „Мулти култи колектив” в проекта са още 5 неправителствени организации от Сърбия, Унгария, Полша, Македония и Албания. Всички те имат дълъг опит в посрещането и справянето с кризи – както създадени от човека (политически, социални, въоръжени конфликти и т.н), така и природни бедствия (земетресения, наводнения и т.н.).

Работейки ръка за ръка, чрез създаването на „Да празнуваме солидарността”, организациите целят да изследват трудните моменти и поведението на гражданите в съответните държави, празнувайки и утвърждавайки солидарността и любовта към човека по време на конфликти и бедствия.

Проектът се осъществява на 4 последователни етапа

  • проучване нагласите на младежите за филантропията, дарителството, доброволчеството, гражданското участие, солидарността чрез фокус групи и забавен онлайн тест;
  • създаване на Европейски онлайн музей на солидарността с вдъхновяващи истории, снимки, видео, аудио;
  • организиране на национални Фестивали на солидарността с поредица събития като концерти, изложби, дискусии, кулинарни събития и т.н.;
  • организиране и участие в голяма международна Конференция на солидарността в Белград, която ще обсъди успехите и пречките пред солидарността със специален фокус върху насърчаването й сред младите хора.

Изпълнението на първия етап от проекта е вече факт. В тази връзка „Мулти култи колектив” стартира онлайн тест „Какъв тип герой си“, който чрез забавни въпроси определя какъв тип филантроп се крие у всеки един от нас. Попълването на теста отнема 5 минути, но е от изключително значение за организацията и по нататъчното изпълнение на проекта.