Еднодневен Pro-Am турнир по дебати за ученици в България

Софийски университет Про-Ам 2017 е учебен турнир по дебати на теми, засягащи Европейския съюз, отворен за ученици с опит в сферата на дебатите.


 Дата на провеждане: 14 януари 2017, 09:30 – 17:30ч.

 Място: Софийски университет, сграда на Ректората (бул. „Цар Освободител” № 15, София 1504)

Желаещите да участват се записват индивидуално, след което ще бъдат разделени по отбори в деня на състезанието. Всеки отбор се състои от опитен и начинаещ дебатьор. Начинаещ е всеки, който дебатира по-малко от година и не е класиран на финал или полуфинал на официално състезание.

Турнирът ще се проведе в три кръга и финал във формат Британски парламент, като всяка реч е с времетраене 7 минути. Темите за дебат са свързани с Европейския съюз.

 Регистрацията за участие в дебатния турнир става на място. Желаещите да участват трябва да бъдат в сгрдата на СУ в 9:00ч. на 14 януари. Регистрацията е отворена до 9:30ч.

Програма на събитието:

Регистрация: 9:00-9:30
Откриване и брийфинг: 9:30-9:45
Обявяване на първи кръг: 9:45-10:00
Първи кръг: 10:00-11:30

Почивка: 11:30-11:40

Обявяване на втори кръг: 11:45-12:00
Втори кръг: 12:00-13:30

Обяд: 13:30-14:00

Обявяване на трети кръг: 14:00-14:15
Трети кръг: 14:15-15:30

Почивка: 15:30-15:45

Обявявяне на финалистите: 15:45-16:00
Финал: 16:00-17:15

Награждаване: 17:15-17:30

 Събитието е с вход свободен и е отворено за всички, които желаят да наблюдават отблизо дебатите.

Турнирът се организира в рамките на проект „Дебатна мрежа за Европейския парламент”, изпълняван от Червената къща с подкрепата на Европейския парламент. Преки участници в проекта са и студенти в клуба по дебати в СУ „Св. Климент Охридски“.

Повече информация ще откриете тук.