Едногодишен доброволчески проект ’’EVS for Teens!’’ в Чехия

Активно Българско Общество търси млад доброволец за 12-месечен ЕДС проект, свързан с екологията, неформалното образование, чешката култура, традиции и език.

 Период на провеждане на обмена: февруари 2017 – януари 2018 г.

 Място: Бърно, Чехия

Основните цели на проекта са промотиране на доброволчеството, опазване на околната среда и междукултурните ценности сред младите хора. Проектът предвижда множество пътувания из цяла Чехия, организиране на летни лагери с ученици и младежи, и много други полезни и интерсни дейности.

Посрещаща организация: Hnuti Brontosaurus е младежка чешка неправителствена организация, създадена през 1974г., която работи с млади хора, показвайки им начини за преоткриване и опазване както на природното, така и на културното наследство на Чехия.

Търси се учатник от България, който:

  • е на възраст между 18 и 30 години;
  • владее английски език;
  • има интерес към еко инициативите и работата с младежи;
  • има интерес в организирането на различни Еко събития, презентации, уъркшопи с младежи, и др.

Всички разходи за спане, храна, транспорт, както и джобни (250 евро на месец) са покрити от програмата, в рамките на лимита определен от Програма Еразъм+. Няма такси за кандидатстване и участие.

 Краен срок за кандидатстване: 19 януари 2017 г.

 За да кандидатствате, трябва да:

 Подробна информация за проекта ще откриете тук.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не ности отговорност за процеса на подбор на участници.