ЕДС проект „DEJOVENES HACIA EUROPA“ за 9 месеца в Леганес, Испания

Фондация СМАРТ търси един доброволец от България за 9-месечен младежки обмен в Испания, свързан с разпространяване на ценностите по програмата Еразъм+.

 Период на провеждане: 1 октомври 2017 – 30 юни 2018г.

 Място: Леганес, Испания

Посрещаща организация: Dejóvenes Centre (The Youth Delegation)

Дейностите по проекта включват разпространяване на ценностите на програмата ЕРАЗЪМ + и повишаване на знанията за различните видове проекти.

Изискванията към кандидатите

  • да са на възраст 18 – 30 години;
  • да владеят аннглийски език минимум на основно разговорно ниво.

 За да кандидатствате, изпратете своето CV на имейл dvelez@leganes.org или на internacional.dj@leganes.org, с копие до voluteers@smart-f.eu.

 Краен срок за кандидатстване: 27 януари 2017г.

 Такса за участие: 80 лв.

 Повече информация за проекта ще откриете тук.

Източник: Фондация СМАРТ