Европейската комисия стартира Европейски корпус за солидарност

Новата инициатива предлага на младите хора на възраст между 18 и 30 години нови възможности да дадат важен принос за обществото в ЕС и да придобият ценен опит и умения в началото на кариерата си.

Корпусът беше официално създаден през декември 2016 г. във връзка с един от приоритетите на ЕС, а именно борбата с младежката безработица и насърчаването на заетостта. Целта е до края на 2020 г. 100 000 млади хора да се присъединят към Европейския корпус за солидарност.

Какво представлява Европейският корпус за солидарност?

Корпусът е нова инициатива на ЕС, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в полза на общности и хора от цяла Европа за период от 2 до 12 месеца.

Проектите на Европейския корпус за солидарност ще са в множество области, но всички проекти ще са съобразени с неговата мисия и принципи.

Кой може да се присъедини към Европейския корпус за солидарност?

За младежи

 • трябва да сте на възраст 18 – 30 години. Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, когато сте на 17 години, но не можете да започнете да работите по проект, преди да навършите 18 години. Трябва да приключите работата си по проект на Корпуса, преди да навършите 31 години;
 • трябва да пребивавате законно или да сте гражданин на страна от Европейския съюз или на една от следните страни – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция или бивша югославска република Македония.

За организации

 • правителствени организации;
 • общини;
 • неправителствени организации;
 • предприятия.

Всички те трабва да работят по проекти, свързани със солидарността.

Как се осъществава на практика новата инициатива?

Когато се регистрирате, вашите данни ще се съхраняват в база данни и организациите ще могат да търсят в нея хора за своите проекти. След това организациите ще поканят избраните участници да се включат в тези проекти.

Европейската комисия ще покани организациите да кандидатстват за финансиране или друга подкрепа за проекти, които отговарят на мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност.

Как може да се регистрирате?

Можете да заявите своето желание за участие в Европейския корпус за солидарност тук.

Какво се случва след като се регистрирате?

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива и организациите все още са в процес на разработване на своите идеи и предложения за проекти. Очаква се организациите да започнат да набират участници в края на пролетта на 2017 г., а участниците да започнат да работят по проекти от юни 2017 г. нататък.

Примерни дейности, в които можете да се включите

 • подпомагане на възстановяването на училище или общностен център, разрушени след земетресение;
 • предоставяне на подкрепа на новопристигнали кандидати за убежище;
 • почистване на растителност в гори, за да се предотвратят горски пожари;
 • работа с хора с увреждания в общностен център.

Европейският корпус за солидарност има две допълващи се направления – за доброволчески и за професионални дейности.

 • доброволческо направление – младите хора извършват доброволческа дейност на пълно работно време за срок от 2 до 12 месеца в друга страна. Като основа служат Европейската доброволческа служба (част от програмата „Еразъм+“), както и други програми за финансиране на ЕС.
 • професионално направление – ще се предоставят възможности за работа или стаж с трудов договор и  заплащане, в съответствие с националното трудово законодателство и колективните договори, които са в сила.

 Пълна информация за тази инициатива можете да немерите тук.