Фондация Заедно в час стартира инициативата преОБРАЗОВАНИЕ

Срещни социално активните хора в твоя град! Фондация Заедно в час инициира диалог за развитие и подобряване на образованието на местно и национално ниво.

Знаеш ли, че близо 40% от българските ученици са функционално неграмотни?

Знаеш ли, че в България съществува най-голямото образователно неравенство в Европа? Това означава, че: децата от малките населени места нямат достъп до същите възможности, които имат техните връстници в големите градове; учениците от семейства с нисък социален статус изостават с до 3 години от своите по-привилегировани връстници; децата, чиито майчин език не е български, отпадат по-често от училище!

Добрата новина е, че това може да се промени, чрез целенасочена работа и инвестирано време в правилната посока. Затова Заедно в час те кани на събитието „преОбразование“ – за да променяме и преобразуваме заедно.

На събитието ще имаш възможност да се срещнеш с представители на фондация Заедно в час и ще разбереш повече за проблемите на българските ученици в неравностойно положение. Ще се запознаеш с действащи учители по програма Заедно в час и ще разбереш как преминава един техен ден.

Заедно в час търси човека за пример и точно на това събитие ще разбереш как ти можеш да дадеш своя принос за промяна на негативната статистика в българското образование!

Програмата на срещите ще бъде следната:
– Представяне на проблема в образованието в Монтана/ Враца/ Стара Загора и в цяла България;
– Как Заедно в час работи за решаването му;
– Kак ти би решил проблемите – работа по групи с конкретни казуси.

 

Монтана

Най-готиното социално събитие в Монтана този месец се нарича преОБРАЗОВАНИЕ. Ние от фондация Заедно в час идваме в твоя град, защото вярваме, че можем заедно да започнем диалог за развитие и подобряване на образованието както тук, така и в цяла България. Искаме да срещнем всички активни хора в града и заедно да поговорим за местните специфики и нужди, както и да набележим следващи стъпки за решението им.

 Монтана – Заседателна зала, Младежки дом

  31 януари 2017 г., от 17:30 ч.

 Присъствието на събитието е безплатно, но местата са ограничени. За да запазиш своето място, регистрирай се тук.

Враца

Младежки център – Враца

  2 февруари 2017 г. от 18:00 ч

 Присъствието на събитието е безплатно, но местата са ограничени. За да запазиш своето място, регистрирай се тук.

Стара Загора

 Конферентна зала на Международен център за работа с деца и младежи в риск – Стара Загора

  8  февруари 2017 г., от 18:00 ч.

 За да запазиш своето място, регистрирай се тук.

 За повече информация –  v.romanova@zaednovchas.bg