Годишна национална конференция за глобално образование

На 14 и 15 януари 2017 г. в сградата на Български червен кръст ще се проведе петото юбилейно издание на станалата вече традиционна национална конференция за глобално образование.

 Сградата на Български червен кръст, бул. „Джеймс Баучер“ 76, София

 14 – 15 януари 2017 г.

Тази година акцент в събитието ще бъде Държавният образователен стандарт (ДОС) по гражданско, здравно, интеркултурно и екологично образование (ГЗИЕО) и мястото му в учебната програма.

През първия ден ще бъдат обсъдени възможностите и трудностите, свързани с неговото пълноценно и успешно прилагане през призмата на ключовите страни в процеса: управляващи, директори, учители и други образователни експерти, ученици. Ще бъдат представени добри практики и опит в преподаване на теми от глобалното образование на училища.

Вторият ден ще предостави пространство за споделяне и обмен между учителите от страната в подкрепа на работата им по изграждане на социални и граждански компетенции у техните ученици. Ще бъдат представени иновативни и ефективни методи за преподаване на теми и концепции с глобално измерение в рамките на учебната програма. За тази цел ще бъдат проведени работни ателиета за (об)учители, предлагащи творчески идеи и подпомагащи формирането на практически умения.

Срещата се организира от граждански организации от Българската платформа за международно развитие с традиции в популяризирането на глобални теми във формалното и неформално образование.

Повече информация можете да намерите в предварителната програма..

Групата по глобално образование в БПМР популяризира философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани сред децата и младите хора, като един от най-ефективните начини да се отговори на предизвикателствата на глобализацията днес.

 Участието в конференцията е безплатно, но се изисква предварителна регистрация. За да потвърдите Вашето участие, моля попълнете регистрационната форма и я изпратете на имейл адрес: conference@bpid.eu.

 Краен срок: 9 януари 2017 г.

 Източник: Българска платформа за международно развитие

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. Възможно е обявата да е съкратена/редактирана с цел по-ясно представяне на информацията.