Младежки обмен „Change Lab“ в Агрос, Кипър, 11-18.03.2017 г.

Аргус Груп търси 7 младежи за участие в младежки обмен свързан с популяризирането на темата за социалното предприемачество като инструмент за справяне със социалните проблеми като младежката безработица и социалното включване на изключени младежи.

 Място: Агрос, Кипър

 Период на провеждане: 11 – 18.03.2017 г.

Изпращаща организация: Аргус Груп

 Изискванията към кандидатите са следните:
– да са на възраст 18-28 г.
– добро владеене на английски език
– интерес към темата на проекта
– възможност за участие за целия период на проекта

 Такса за участие: 30 евро към посрещащата организация. Няма такса към изпращащата организация от България.

 За да кандидатствате, попълнете  апликационната форма.

 Срок за кандидатстване: не по-късно от 23:59 ч.на 23.01.2017 г. Резултатите от селекцията ще бъдат обявени на 24.01.2017 г.

В случай на одобрение, имайте предвид, че трябва да имате възможност да закупите самолетни билети в най-кратък срок. Пътните разходи се възстановяват на 100% до лимит от 170 евро на човек. Всички останали разходи по престоя се поемат от организаторите.

 За контакт: argusgroup7@gmail.com

YOUTHub не носи отговорност за процеса на подбор на участници.