Национален конкурс за eTwinning посланици

Центърът за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+” и на Национално звено за координация по дейност eTwinning обявява стартирането на национален конкурс за определяне на eTwinning посланици.

Конкурсът е насочен към действащите в момента eTwinning посланици, както и към български учители със значителен опит в работата по eTwinning проекти.

Изисквания към кандидатурите

1. Кандидатът да има активна регистрация в платформата
eTwinning;
2. Кандидатът да има най-малко един стартиран от него проект по
дейността;
3. Да е работил поне по два eTwinning проекта;
4. Да е носител на Национален и Европейски знак за качество;
5. Да владее до степен минимум В1 поне един от работните езици на
Европейската комисия (английски, френски, немски);
6. Да е работил като eTwinning посланик или да е провеждал
неформални eTwinning обучения за свои колеги;
7. Да е готов да споделя своя eTwinning опит на Национално и
европейско ниво;
8. Да притежава презентационни и преподавателски умения

Подробна информация за процедурата по избор на eTwinning посланици може да намерите в Поканата за участие.

Документи за кандидатстване:

1. За действащи в момента eTwinning посланици
a. Мотивационно писмо;
b. Кратък обзор на извършената като посланик дейност през последните
две години – текст в рамките на две страници, Arial 11.
2. За новите кандидати за eTwinning посланици
a. Формуляр за кандидатстване (и в word, и отделно сканиран в PDF
формат) – тук;
b. Сканирана декларация, подписана от кандидата – част от формуляра за
кандидатстване;
c. Копие от документ за владеене на чужд език;
d. Мотивационно писмо;
e. Актуално Europass CV;
f. Актуален Europass езиков паспорт.

Формулярът за кандидатстване може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете всички необходими документи по електронен път на адрес: etwinning@hrdc.bg с копие до emaksova@hrdc.bg.

 Краен срок за кандидатстване: 12.00 часа на 26 януари 2017 г., (четвъртък).

Източник: ЦРЧР