Номинирай CHANGE MAKER 2017

За да бъдат демонстрирани и отразени успешните истории и резултатите от Програма „Еразъм+“, в контекста на Европейската седмица на младежта (ЕСМ) 2017, се търсят вдъхновяващи личности „change makers“, допринесли значително към едно или повече предизвикателства, към които е насочена и Програма „Еразъм+“, например: солидарност, социално включване, демокрация или активно гражданство.
Тези личности трябва да са:
– хора, които са направили промяна в тяхната общност, вдъхновили са други хора или са разработили иновативни идеи, които си заслужава да споделим.
– хора, които са променили своя живот и живота на другите.

Историята на избрана личност от всяка държава ще бъде заснета в кратко видео и популяризирана преди, по време на и след Европейската седмица на младежта, в социалните медии, интернет сайтове и други комуникационни канали на ЦРЧР и Европейската комисия.

Избраните вдъхновяващи личности от всички държави-участнички в „Еразъм+“, ще бъдат поканени през месец май в Брюксел на 3-дневно обучение по време на ЕСМ 2017. Обучението ще им предостави:
– насоки и практически съвети за това как по-успешно да вдъхновяват другите в общността със своите идеи;
– възможност за среща с представители на Европейските институции.

Изисквания към кандидати, които могат да бъдат номинирани за change makers:
– Млади хора, младежки работници, младежки лидери и т.н., които са участвали в Програма „Еразъм+“ през 2014, 2015 или 2016 г.
– Да бъдат в състояние да пътуват до Барселона за 1-2 дни през февруари или март 2017 г. за заснемане на видео за инициативата, както и да могат да присъстват на ЕСМ в Брюксел. Разходите за пътуването и престоя за двете пътувания ще бъдат покрити от ЕК.
– Да владеят английски език на ниво, което да им позволява да изразят свободно мнението си.
– Да могат да предоставят информация и материали (снимков и/или видео материал) за осъществената своя инициатива.
– Да имат навършени 18 години.

 Номинации се подават чрез формата.

 Краен срок за подаване на номинации: 19 януари 2017 г.

 За допълнителна информация относно инициативата можете да се свържете със:
Светозар Даскалов
тел. 02/9155091
Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Национална агенция на Програма „Еразъм+“