Обучение „Работа в екип“ във Варна

Участниците ще добият умения как да работят в екип, как да комуникират успешно помежду си, ще научат повече за собствените си силни и слаби страни, както и как се сформира екип.
 Място: Концертна зала на Младежкия дом във Варна
 29 януари 2017 г., неделя, от 14:00 до 18:00 ч.
Обучението на тема „Работа в екип“ е част от поредица обучения, целящи създаване на  екип от млади хора, които да подкрепят дейностите на сдружение „Варна- Европейска младежка столица“ през 2017 г. Участниците ще добият умения как да работят в екип, как да комуникират успешно помежду си, ще научат повече за собствените си силни и слаби страни, както и как се сформира екип.
Всички участници  ще получат възможност да се включат в цялата поредица обучения, в други местни, национални или международни тренинги, както и да са част от екипа за организиране на инициативи и дейности на Варна Европейска Младежка Столица.
 За да участвате, регистрирайте се тук.
 Краен срок: до 12:00 на 27 януари 2017 г., петък. Одобрените кандидати ще получат потвърждение по електронна поща до 27 януари 2017 г.