Покана за кандидатстване за Европейски форум за младежи и спорт 2017 в Малта

Малтийското председателство на Съвета на ЕС, в партньорство с Европейската комисия, организира Европейски форум за младежи и спорт 2017, който ще се проведе в Малта.

 Период на провеждане: 10 -13 март 2017 г.

Участниците трябва да:

  • са младежи на възраст 18 – 35 години;
  • владеят говоримо английски език;
  • са младежки лидери, активно участващи в спортни организации;
  • имат опит в доброволчеството и социалното включване, като членове на спортни организации, които да бъдат мултипликатори на идеи сред други млади хора.

Подборът на участници ще се извърши според принципите равнопоставеност между половете и представителност на страните-членки на ЕС.

Кандидатите е необходимо да предоставят следните документи:

  • Препоръка от председателя/ръководителя на съответната спортна организация;
  • Мотивационно писмо;
  • Автобиография/CV;
  • Копие на международен паспорт.

 Кандидатствайте като изпратите горепосочените документи на presidency2017@sportmalta.org.mt

 Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2017 г.

Повече информация ще откриете тук.

Оригиналната обява за тази възможност е публикувана тук. YOUTHub не ности отговорност за процеса на подбор на участници.