Стаж в младежката онлайн медия UNA News Bulgaria

UNA News Bulgaria търси стажант, който да подготвя статии на тема „права на човека“, „мир и сигурност“ или „екология и устойчиво развитие“.

Младежката онлайн медия UNA News Bulgaria търси ентусиазиран младеж, който:

 • е готов за предизвикателства и следи новините, свързани с ООН и международната политика;
 • обича да пише и смята, че повече млади хора трябва да имат своето запазено медийно пространство;
 • се интересува от правата на човек, международната сигурност и устойчивото развитие;
 • притежава умението да пише, а правописът и граматиката на български са неговата/нейната суперсила, а отличното владеене на английски език е едно от качествата му/ й.

Какво ти предлага UNA News Bulgaria?

 • Работа към младежката онлайн медия на Дружество за ООН в България, част от Световната федерация на Aсоциациите на ООН;
 • Работа с динамичен екип от Младежка секция на ДООНБ;
 • Придобиване на задълбочени знания за ООН и организациите от семейството на ООН;
 • Обучение, развиване на аналитични умения и критично мислене и умения за работа с източници на информация;
 • Удостоверение за проведен стаж, след покриване на изискванията на работата.

 За да кандидатстваш да се присъединиш към екипа на UNA News Bulgaria, е необходимо да изпратиш свое  CV на internship@una.bg и да посочиш ресор, за който кандидатстваш – „права на човека“, „мир и сигурност“, „екология и устойчиво развитие“. Освен автобиография, приложи материал по ЕДНА от следните теми:

 1. Предизвикателствата пред новия Генерален секретар на ООН в областта на мира и сигурността
 2. Предизвикателствата пред новия Генерален секретар на ООН в областта на правата на човека
 3. Предизвикателствата пред новия Генерален секретар на ООН в областта на устойчивото развитие и екологията.

 Крайният срок за кандидатстване е 6 февруари 2017 г. Продължителността на стажа е 2 месеца.

 Източник: UNA News Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидати.