Безплатни обучения „Работа в екип“ и „Комуникационни умения“ във Варна на 4 и 5 март 2017 г.

Март месец идва в МИКЦ Варна с две безплатни обучения

Младежки информационно-консултантски център – Варна (МИКЦ Варна) започва своята серия от обучения, която ще обърне внимание на младите хора с начините на намиране на работа, изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, уменията за работа в екипи, изграждане на лидерски умения, стартиране на собствен бизнес, доброволчество, младежка работа и др. Обученията ще се провеждат периодично до края на годината. Те са безплатни и са предназначение за млади хора на възраст между 15 и 29 г. 

 Първите две обучения, които представя екипа на МИКЦ Варна са на следните теми –

  • „Работа в екип“ – 4 март  2017 г.(събота) от 12 ч. В него ще бъдат обърнато внимание на начините за изграждане на екипи, умения за работа в екип, младежко лидерство и развитие на лидерски умения.
  • „Комуникационни умения“ – 5 март 2о17 г. (неделя) също от 12 ч. В него ще бъдат засегнати теми свързани с  комуникативните умения на младите хора, невербални и вербални комуникативни умения. ефективно презентиране и говорене пред публика.

 Място на провеждане: Залата на МИКЦ Варна, която се намира в сградата на народно читалище „Отец Паисий“ (ул. „Братя Бъкстон“ 12А, бившето читалище „Маяковски“).

Младежките обучения са една от основните услуги, които предлага МИКЦ Варна. Те се провеждат по интерактивен начин, чрез игри, реални примери, много практически задачи, гост лектори и др. подобни методи. Участието в подобен тип обучения е шанс за придобиване на нови знания и умения, чрез неформално учене. Всеки участник получава също и сертификат от обучението, който е по стандарт на „Министерството на младежта и спорта“.

За да участвате е необходимо да се регистрирате чрез апликационната форма за обучение Работа в екип и обучение Комуникационни умения.

 За контакти:

Младежки информационно-консултантски център Варна
адрес: Варна, ул. „Братя Бъкстон“ 12А (читалище „Отец Паисий“)
e-mail: midc@mail.bg

Ивайло Чебаев – консултант „Информационни услуги“
e-mail: ivaylo@chebaev.com | телефон: 0883 388 211

Боян Боянов – ръководител на проект „МИКЦ – Варна“
e-mail: boyanoff@abv.bg  | телефон: 0898 445 870