Четириседмичен ученически обмен в САЩ, 06-07.2017г.

Посолството на САЩ в София приема кандидатури за участие в Трансатлантическата лятна програма за ученици в средните училища „Бенджамин Франклин“ 2017. Целта на четириседмичния обмен е да насърчи сътрудничеството между младежи от Европа и САЩ за създаване на силни връзки и осъзнаване на общите ценности .

 Място: САЩ

 Период на провеждане: юни и юли 2017 г.

Цели на проекта:

Участниците ще имат възможност да се обсъдят теми като демократични практики, разрешаване на конфликти, разрешаване на проблеми, умения за общуване, критично мислене, толерантност и зачитане на разнообразието, младежко лидерство, работа в екип, както и с медиите. Институтът също така ще разгледа как свободата на изразяване дава права и налага задължения на гражданите.

 Изисквания към кандидата:

 • да е роден между 24-ти юни 1998 и 24-ти юни 2001 (т.е., да бъде 16, 17, или 18 годишна възраст по време на стартиране на програмата);
 • да владе изкусно английски език, което да бъде показано в лично интервю или чрез резултати от стандартизиран тест;
 • да поеме ангажимента да се запише в университет или гимназия в подната си страна през есента на 2017г., след завършване на института
 • да демонстрира лидерски потенциал и интерес в трансатлантическите отношения и дипломация;
 • да показва сериозен интерес към изучаването на Съединените щати;
 • да демонстрира високо ниво на академични постижения;
 • да показва ангажимент към общността и извънкласните дейности;
 • да има малък или никакъв предишен опит за учене или пътуване в САЩ;
 • да бъде зрял, отговорен, независим, уверен, отворен, толерантен, внимателен и любознателен;
 • да бъде готов и способен да участва пълноценно в рамките на интензивната лятна програма, общественополезен труд, и активна образователна програма за пътуване;
 • да се чувства удобно с живот в кампус, споделяне на мястото за настаняване, пътуване и взаимодействие с многонационалности;
 • да се чувства добно с участието на различни американци в по-широка общественост;
 • да може да се приспособи към културните и социални практики, различни от тези в родната му страна

Всички разходи на участниците се поемат от Държавния департамент.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма заедно с Ваше есе изпратете ги до адрес ivanovaih@state.gov.

 Краен срок: 28 февруари 2017 г.

 Източник: Embassy of United States, Sofia Bulgaria