Двудневно обучение “Превръщане на преживяването в знание“ в София, на 25 – 26 февруари 2017

Двудневното обучение на тема “Превръщане на преживяването в знание” ще се проведе на 25-ти и 26-ти февруари 2017 г. от 10:00 ч. до 16:30 ч. в град София.

 Място на провеждане: София

 Период на провеждане: 25-26 февруари 2017 г. (събота и неделя), от 10:00 ч. до 16:30 ч.

Обучението е последваща дейност от Обучение за обучители “Patchworks of Education”, част от проекта Practical Guide Through Youth Work, реализирано съвместно от SEEYN и Си Ви Ес – България.

Обучението е подходящо за хора, без опит в сферата на неформалното учене, работещи с деца и младежи.

Темите, които ще изследваме и изучаваме по време на обучението, са:
  • Учене чрез преживяване (цикълът на учене на Колб)
  • Стилове на учене
  • Множествена интелигентност
  • Самостоятелно учене (Self-directed learning) и неговите етапи
След края на обучението участниците ще:
  • могат да прилагат метода Учене чрез преживяване в ежедневната си работа с деца и младежи;
  • са запознати с различните стилове на учене;
  • умеят да планират дейности включващи и развиващи различните интелигентности;
  • развивият нагласа за самостоятелно, самоинициирано, самоорганизирано и целенасочено учене (self-directed learning);

Кой може да участва?
Доброволци, младежки работници, младежки лидери, социални работници, възпитатели и учители.

 Обучението е напълно безплатно!

 За да кандидатствате,  попълнете формуляра за кандидатстване.

 Краен срок за кандидатстване: 18 февруари 2017 г. Всички кандидати ще бъдат информирани до 21.02.2017 г.

 За въпроси – communication@cvs-bg.org

Проектът е осъществен с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския
съюз.

 Източник: Си Ви Ес – България