Еднодневно обучение “Активната роля на младите хора в преодоляването на конфликти” в София, 26.02.2017 г.

Си Ви Ес предлага еднодневно безплатно обучение за всички с интерес към теми свързани с толерантността и насилието в съвременния свят, междукултурната комуникация, реч на омразата и конфликти, изкуството като инструмент за решаване на конфликти.

 Място: София

 Дата на провеждане: 26 февруари 2017 г.

Обща информация

Обучението е организирано като продължение на международното обучение:“Active role of Youth in Peace – Building”, проведено през април 2016 от SEEYN в партньорство със CVS-Bulgaria

Темите, които ще бъдат засегнати:

  • Толерантност и насилие в съвременния свят;
  • Междукултурна комуникация;
  • Реч на омразата и конфликти – практики и инструменти за трансформиране;
  • Изкуството като инструмент за решаване на конфликти;
 Кой може да участва?

Младежки работници, доброволци, ученици, възпитатели, учители, всички с интерес към материята. Курсът е подходящ за хора, които тепърва навлизат в темата, не е нужен предишен опит.

След края на обучението участниците:
  • Ще имат по ясна представа за основни теории, свързани с възникването и развитието на конфликтите.
  • Ще бъдат запознати с основни принципи и грешки при междукултурната комуникация.
  • Ще усвоят полезни умения за решаване на конфликти в различни ситуцаии и ще се запознаят с инструменти от сферата на изкуството, които могат да бъдат използвани при решаването на конфликтни ситуации

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 23 февруари 2017 г. Всички селектирани кандидати ще бъдат информирани до 24.02.2017 г.

 Източник: Си Ви Ес – България