Какво е Европейският корпус за солидарност и как е свързан с „Еразъм+”?

 

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която създава възможности за млади хора да бъдат доброволци или да работят по проекти в тяхната държава или в чужбина, които подпомагат общности и хора из Европа.
Участниците на възраст 18-30 години могат да допринесат за доброволчески проекти, да стажуват или да работят за период от 2 до 12 месеца. Младите хора могат да участват в широк диапазон от теми като образование, здраве, социална интеграция, подкрепа за мигранти и бежанци, опазване на околната среда и много други вълнуващи и предизвиквателни теми.
Може би се питате „Каква е разликата между Европейския корпус за солидарност и Европейската доброволческа служба, предлагана от Еразъм+ ? ” Европейският корпус за солидарност прегръща и надгражда идеите на Еразъм+, както и получава финансиране от програмата.
Други програми, допринасящи за корпуса са: Европейската програма за заетост и социални иновации (EaSI), програмата „Живот”, фондът за убежище и миграция, програмата „Здраве”, програмата „Европа за гражданите”, Европейският фонд за регионално развитие и Агрикултурния фонд за развитие на селските райони.

Как да участвате като организация в Европейския корпус за солидарност?

Организации, които искат да участват в Европейския корпус за солидарност могат да кандидатстват чрез една от 8-те допринасящи програми. Например, организация, която иска да осъществи интернационален доброволчески проект с Корпуса може да кандидатства за проект на Европейската доброволческа служба към Националната агенция „Еразъм+” на страната, в която се намира седалището на организацията в срокове, определени от ръководството на програмата „Еразъм+”.
С други думи, за организации няма настоящи промени в процедурата за кандидатстване, но са добавени повече възможности. В допълнение към възможността да водят проекти, съвместно с една от осем програми, има база данни от няколко хиляди млади хора от цяла Европа, които искат да участват в проекти. Това включва и инструмент за съчетаване на перфектния доброволец с перфектния за него проект.

Източник: EK

Превод и адаптация: Ангелина Александрова