Конференция „Житейски умения и мултикариерно бъдеще“, София, 25 февруари 2017 г.

Кои са житейските умения, водещи към успешна кариера? Доколко академичната среда ни подготвя за пазара на труда? Нека заедно обсъдим нуждите на младите и техните въпроси и търсения като част от проекта “Житейски умения и мултикариерно бъдеще”.

 Място: Софийски университет, Аула

 Дата: 25 февруари 2017 г., 13:00 – 17:00 ч.

Дискусии на конференцията ще се водят с:
  • Ели Илиева, преподавател, Мениджър, Сдружение “Глобално развитие”;
  • Д-р Красимира Василева, председател „Национално сдружение на българските европейски клубове“ (NABEC);
  • Ивайло Богомилов, проектен мениджър на Асоциация на Обединените Европейски – София (AEGEE-Sofia), координатор връзката с Европейски младежки форум и процеса по Структурен диалог на AEGEE-Europe;
  • Мадлен Ненкова, Мениджър Кариерно развитие на ученици, Orange BG, Основател на YOUTHub;

Основните теми на дискусия и презентации ще бъдат:

  • Кои са основните житейски умения необходими при планирането на кариера, за себеосъзнаване, самоутвърждаване и развитие на собствена професионална идентичност?
  • Житейски умения при намирането на работа: какво търсят днешните работодатели в младите хора извън техните техническите и практически умения?

Програма на събитието

 За да посетите семинара, пишете на фейсбук страницата на Сдружение „Глобално развитие“ или на lifeskills@education4u.org.

 Източник: Сдружение „Глобално развитие“