Конкурс по проект „Социална и професионална адаптация” за младежи, 5 – 20 март

Фондация „Благотворител“ обявява конкурс за професионална (кандидатстудентска) езикова подготовка за лишени от родителски грижи младежи и за живеещи в приемни семейства.

 Място: Вкъщи, пред компютъра

 Период на провеждане: 5 – 20 март 2017 г.

Конкурсът има за цел да придобиете знания и умения в различни курсове според вашите интереси: езикови, кандидатстудентски, готварски, сладкарски, сервитьорски, строителни, козметични, за масаж, заварчици и др.

Условия за участие:

– възрастта ви да е между 17 и 20 години

– да сте младежи лишени от родителска грижа или живеещи в приемни семейства

 За да участвате трябва да изпратите на: office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4, следните материали:

– автобиография и декларация за защита на личните данни;
– мотивационно писмо за избора на предпочитаното обучение;
– есе (2 страници или 3600 знака) на тема по избор: „Какъв ще бъда утре започва с това, което ще направя днес.“ или „Делата са истински значимото, а не само думите, намеренията и плановете.“.

Успешно преминалите конкурса ще бъдат обявени на 10 март на сайта на Фондация Благотворител.

С преминалите конкурса ще бъде проведено интервю на 15 март – на живо или по телефон, победителите ще бъдат обявени на 20 март.

 Краен срок за изпращане на материалите: 5 март 2017 г.

 За връзка:  0885 414 038, office@blagotvoritel.org

Източник: Български дарителски форум

Тъй като конкурсът е само за 15 младежа, ние ви подканваме да изпратите материалите си на посочените адреси, възможно най-скоро.

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в програмата.