Конкурси на РИОСВ-Русе за ученици по случай Световния ден на влажните зони

Във връзка с отбелязването на Световния ден на влажните зони, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява два конкурса –  за изработка на проект за значка и е-банер.

Поканени са да участват само ученици от учебните заведения от областите Русе, Разград и Силистра!

В проекта на значка за влажна зона от територията на РИОСВ-Русе могат да участват учениците от основни училища:

  • авторите на проектите са свободни в избора на техника. Могат да бъдат използвани рисунки или снимки, както и всички официални лога;
  • проектите могат да се представят на хартиен носител или да се изпратят по е-поща.

В проекта за изработка на е-банер могат да участват учениците от средните училища:

  • банерите могат да бъдат статични или анимирани;
  • да са във JPG или PNG формат;
  • да са в размер не по-мълък от 600 х 600 (px) пиксела;
  • проектите задължително да са придружени от Source file;
  • тесктовата част да съдържа любопитна информация, послание или др. информация, свързана с характеристиките на влажната зона.

Общите условия за изработка на значка и е-банер, ще откриете тук.

Награден фонд: Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди, а най-добрите проекти ще бъдат интегрирани на интернет страниците на РИОСВ-Русе и Поддържан резерват „Сребърна“.

 Изпратете своите проекти на адрес гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, или на rpetrova@riosv-ruse.org

 Краен срок: 2 февруари 2017г.

 Цялата информация можете да намерите на страницата на конкурса.

 При възникнали въпроси може да позвъните на тел.: 082/ 820 772.

Източник: РИОСВ-Русе