Младежки обмен „Представи си Европа“ на немски или френски език в Лион, Франция, 8-15.04.2017

СиВиЕс – България представя един нестандартен и творчески младежки обмен през април във Франция. За да участвате, трябва да владеете френски и/или немски език, а и да имате артистични таланти.

 Място: Лион, Франция

 Период на провеждане: 8 – 15 април 2017 г.

Изпращаща организация: СиВиЕс – България

Участвайте в младежки обмен на тема европейско гражданство, езици и култура, съпроводен с тематични срещи в европейски културни институции в Лион и практически занимания по театър и илюстриране. Участниците ще имат възможност да изберат да се включат в:

  • занимания по многоезиков театър
  • ателие по визуално записване (graphic design) – изкуството да визуализираш в рисунки разговор, среща, събитие в момента на неговото случване.

В края на обмена участниците ще представят творчеството си в открито представление.

Профил на участниците:  млади хора между 18 и 30 години, които говорят френски и/или немски език (изисква се ниво на владеене на поне един от двата езика B.1.2 или B.2).

 Такса за участие: 20 евро

Пътни разходи: организаторите покриват до 170 евро от разходите за път

 За да кандидатствате, трябва да изпратите творческо CV и мотивационно писмо на френски или немски език на info@plateforme-plattform.org

 Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2017 г.

 Повече информация за младежкия обмен на френски и немски език.

 Източник: СиВиЕс – България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен.