Младежки обмен „Shaking the town“ в Молина, Испания, 7-15.04.2017

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема:SHAKING THE TOWN“ който ще се проведе в периода 07-15.04.2017,  в Mollina, Málaga, Spain.

 Място: Молина, Малага, Испания

 Период на провеждане: 7 – 15 април 2017 г.

Изпращаща организация: Сдружение „Институт Перспективи“

 Профил на участниците: младежи на възраст между 16 и 30 години

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете, в които Сдружение „Институт Перспективи“ има клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.

 Информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

         The main theme of the project is sport, environment and rural development. Through these areas, we want young people to have a relaxed meeting space for their personal and professional enrichment. The methodology used to achieve this is based on the principles of flexibility, coordination, activism, participation and dynamism. In this way, the aim is to promote interpersonal communication among the participants through dialogue, providing guidelines that serve to confront and modify points of view, as well as a collective decision-making in a democratic way. Various activities will be developed to stimulate the group, applying the techniques of dynamizing groups and adapting them to the type of activity it performs, programming and streamlining the activities assigned, guiding them when appropriate and motivating the young people to participate actively, both in preparation as in the development of them. Offering them support and technical assistance when the activity demands it. Education used for learning will be non-formal. The methods of work will be fundamentally; Group work promoting the active citizenship of young people, tolerance and solidarity, in order to strengthen European social cohesion, fostering mutual understanding between young people from different countries, thus contributing to the improvement of their quality of life, and encouraging Healthy living habits.

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 270 евро, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 10.03.2017

Специални условия за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“:

Политика на Сдружение „Институт Перспективи“ е личностите, които се изпращат да участват в международни проекти е в последствие да ги се включват при изпълнението на инициативите на организацията на национално ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат,преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Сдружение „Институт Перспективи“ се стреми да развива младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставя шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

 Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 50 евро.

 За да кандидатствате, следва да отговаряте на критериите за участие в обмена и да приемете специалните условия на организацията като изпратите до erasmuska1@institute-perspectives.com с тема “SHAKING THE TOWN“ отговори на следните въпроси:

  1. Три имена:
  2. Дата на раждане и година:
  3. Специалност и образователна степен:
  4. Професия/месторабота:
  5. Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:
  6. Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене (Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)
  7.  Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:
  8. Вашето ниво на английския език:
  9. Телефон за връзка:

 Краен срок за кандидатстване: 23:59 на 19.02.2017 г.

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 22.02.2017 г.  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор. В мейлът ще бъде посочен ден и час, в който ще се проведе онлайн интервю и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода 23-25.02.2017 г. Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 28.02.2017 г. за резултата.

Всички одобрени представители, които нямат опит с неформалното учене ще бъдат поканени да се включат в безплатни  двудневни обучения, използващи методите на неформалното учене, които ще се реализират всяка събота и неделя от 25.02 до 30.04. 2017 г. в гр. Свищов или в еднодневни обучения в гр. Велико Търново в същият период, организирани през седмицата.

Повече информация относно процедурата за кандидатстване и одобрение може да прочетете тук.

Източник: Сдружение „Институт Перспективи“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. В случай, че имате въпроси относно обявата, моля обръщайте се към изпращащата организация.