Младежки обмен „Story Builder“ в Корнуол, Англия, 26.03 – 3.04.2017 г.

Търсят се 7 участника за младежки обмен на тема предприемачество и как неформалното образование може да се използва като инструмент за улесняване на младите при намирането на подходяща работа.

Заглавие на проекта: „Story Builder“

Тема: Предприемачество и как неформалното образование може да се използва като инструмент за улесняване на младите при намирането на подходяща работа.

 Място на провеждане: Boscastle, Cornwall / Англия

  Период на провеждане: 26 март – 3 април 2017 г.

Изпращаща организация: Обединени Млади Граждани

 Профил на участниците: 7 участника на възраст 18-25 г.

 Настаняването, храната и пътните разходи Ви се покриват на 100%! Пътните разходи се възстановяват до 270 евро.

 За да кандидатствате, попълнете формуляра.

 Краен срок за кандидатстване: 24 февруари 2017 г. Обявяване на резултатите от селекцията: 28.02.2017 г.

 Източник: Обединени Млади Граждани