Обучение „The Impact of Youth Work Training“ в Тампере, Финландия, 8-12 май 2017 г.

Главната цел на обучението е да се разбере защо е важно да се оценява въздействието на младежката работа и Еразъм + проектите.

 Място на провеждане: Тампере, Финландия

 Период на провеждане: 8-12 май 2017 г.

 В обучението се препоръчва участието на: младежки работници, младежки лидери, проджект мениджъри, служители, които се занимават с младежките политики

Разбирането на въздействието на младежката работа играе постоянно развиваща се роля в съвременна Европа. Въздействието на работа и дейностите често се използва за аргумент срещу голямото количество ресурси, които младежката работа изразходва, как човешкият ресурс е разпръснат по различни сектори, когато дейности се извършват или приключват. Младежките работници и други млади хора, трябва да научат как да ползват резултатите от своята работа, как да измерват въздействието и как да го поднасят, за да поддържат добри услуги и разнообразни дейности. Имаме ли тези умения в младежката работа?

Обучението се фокусира върху дефинирането на това какво е въздействие. Също така ще се дискутират причините защо въздействието трябва да бъде направено видимо и към кого трябва да адресираме нашите разултати. Обучението дискутира идеята за въздействие, ефективност, равенство и качество във връзка със същината на младежката работа.

Цели на обучението:

  • Да изследва въздействието на младежката работа на различни нива
  • Да даде на участниците практически инструменти за мерене на ефективност на тяхната работа
  • Да развие компетенции за създаване на оценъчни процеси които са подходящи за различни нива: млади хора, организации, местни общества, други властимащи и финансиращи
  • Да се разберат принципите на участващо оценяване

Обучителните дни са наименовани на основните използвани методи:

  • Сторителинг в младежката работа
  • Трансформиращо оценяване
  • Осъзната дискусия

Всеки ден включва симулация на метода, теория, имплементиране на метода в собствената практика на участниците.

 Финансиране: всички разходи за участници от България се покриват от Центъра за развитие на човешките ресурси

 За кандидатствате, натиснете тук. Изисква се регистрация в портала Salto.

 Краен срок за кандидатстване: 19 февруари 2017 г. Участниците ще бъдат селектирани на 10 март 2017 г.

 За контакт: Jutta Kivimäki, jutta.kivimaki@oph.fi, +358295338568

 Източник: Salto-Youth