Обучение „Social entrepreneurship as a local force“ в Добринище, 2-10 май 2017 г.

Виа Сивик търси участници за обучение свързано със социалното предприемачество.

 Място: Добринище, България

 Период на провеждане: 2 – 10 май 2017 г.

 Изисквания към кандидатите:

  • да имат опит в гражданския сектор
  • да са младежки лидери, младежки работници, ментори, треньори, консултанти или предприемачи с интерес към социалното
  • да са мотивирани, да владеят английски език на ниво В2 и да се интересуват от социалното предприемачество

 За да кандидатствате, изпратете следните документи на viacivicbg@gmail.com:

  1. CV формат Europass
  2. Мотивационно писмо (не забравяй да споменеш каква е конкретната ти идея за (социално) предприемачество)
  3. Накратко описана добра практика за социално предприемачество (модел на социален бизнес от България или чужд с линкове)

 Краен срок за кандидатстване: 1 март 2017 г. (не чакайте последния срок)

 Източник: Via Civic Association