Обучение на тема социално предприемачество във Флорина, Гърция, 17-24 март 2017

Национален младежки форум търси трима младежи на възраст от 15-29 да участват в тренинг на тема „Социално предприемачество“.

 Място: Флорина, Гърция

 Продължителност: 17-24 март 2017г.

Темите, които ще застъпи тренинга са:

Какво е социално предприемачество?
Как се изгражда капацитет за социално предприемачество?
По време на обучението ще се споделят добри практики за работа с младежи, които са ангажирани в различни форми на бизнес развитие на своите идеи..

Всички разходи са поети от проекта „DiveIn – Social Entrepreneurship“ по програма Еразъм+.

 За да кандидатствате изпратете кратка мотивация от 150 думи на имейл secretariat@nmf.bg с Тема: Участие в DiveIn – Social Entrepreneurship

 Срок за кандидатстване: 26 февруари 2017 г.

За контакти: Георги Мерджанов / vice.president@nmf.bg / 0988 93 05 05

 Източник: Национален младежки форум